کلید «اینتر» به جای کلید «تب» در فرم

اگر خواسته باشیم برای موسسه ای با کاربران عادی برنامه ای بنویسیم که نیاز به ثبت سریع اطلاعات در یک فرم با تعدادی فیلد باشد، کلید Tab چندان خوشایند نخواهد بود و کاربر تمایل داد با زدن اینتر تا ثبت نهایی فرم پیش برود. در این برنامه می خواهیم فرمی طراحی کنیم که با زدن تنها کلید اینتر (به جای تب) بتوان به فیلد بعدی رفت، فرم را ثبت و سپس شروع به ثبت فرم جدید کرد

توسط تابعی که در زیر می نویسیم. می توان در مجموعه المان های داخل یک form توسط اینتر حرکت کرد. دقت کنید که هیچ کدام از input نبایدها disable باشد. شما توسط متد onKeyDown در داخل هر المان می توانید تابع زیر را فراخوانی نمایید.

توجه داشته باشید در آخرین المان قبل از button اگر بخواهیم با زدن اینتر، به المان بعدی نرفته و نهایتا عمل ثبت فرم را انجام دهیم تابع فوق را فراخوانی نکرده و همانند مثالی که در این آموزش آورده ام عمل می کنیم.

حالا به سراغ برنامه می رویم

index.html :: در برگیرنده یک فرم دارای سه input و یک button است

load.php :: که نتیجه ثبت فرم را نمایش می دهد

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید