جدا کردن سه رقمی اعداد

در این برنامه قصد داریم، در دو input دو عدد را نوشته به صورتی که ارقام - هنگام تایپ - سه رقم سه رقم با علامت , از هم جدا شوند. همزمان نیز قصد داریم حاصل جمع این دو را به صورت آجاکس توسط تابع number_format زبان php نمایش دهیم.

تابع comma_digit که خودمان آن را می نویسیم باعث می شود که اعداد در input به صورت سه رقم سه رقم نمایش داده شوند

دستور زیر نیز می تواند مقدار عددی رشته ما را که با کاما از هم جدا شده دوباره به ما برگرداند مثلا مقدار عددی 1,123 را 1123 به ما برگرداند

حالا به سراغ برنامه می رویم

index.html :: فایل اصلی برنامه شامل دو input با کلاس - به عنوان مثال - three_digit به این صورت که ارقام نوشته شده در هر input با این کلاس به صورت سه رقم سه رقم نمایش داده می شود

load.php :: اعداد دریافتی را جمع زده و توسط تابع number_format به صورت سه رقم سه رقم نمایش می دهد

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید